Alacakaranlık Zırhı item özellikleri

Alacakaranlık Zırhı

+1200 Can
+400 Mana
+50 Can Yenileme

Özel Pasif-Meydan Okuma: Alınan fiziksel hasar 900 puanı geçmeyecektir. Bekleme süresi 4 saniyedir.


Alacakaranlık Zırhı itemi şu herolar için önerilir
Alacakaranlık Zırhı itemi genellikle şu herolar kullanır

Popüler Herolar