Alacakaranlık Zırhı item özellikleri
Alacakaranlık Zırhı +1200 Can +400 Mana +50 Can Yenileme Özel Pasif-Meydan Okuma: Alınan fiziksel hasar 900 puanı geçmeyecektir. Bekleme süresi 4 saniyedir.

Alacakaranlık Zırhı itemi şu herolar için önerilir
Alacakaranlık Zırhı itemi genellikle şu herolar kullanır