Çabukluk Botları item özellikleri
Çabukluk Botları Eşsiz: +80 Hareket Hızı Özel Pasif- Yan Etki: Hasar almak veya vermek hareket hızını 40 azaltır. Bu etki 5 saniye sürer.