Bitmeyen Savaş item özellikleri

Bitmeyen Savaş

+65 Fiziksel Saldırı
+25 Mana Yenileme
+250 Can
+%10 Bekleme Süresinde Azalma
+5% Hareket Hızı
+15% Can Çalma

Özel Pasif-İlahi Adalet: Beceriyi kullandıktan sonraki ilk temel saldırı, 85% oranında ek fiziksel ve gerçek hasar olacaktır. Bu efektin bekleme süresi 1.5s olacaktır.
Özel Pasif-Kaderin Peşinde: İlahi Adalet etkisi tetiklendiğinde, bu etki kahramanın hareket hızını 10% arttırır.


Popüler Herolar