Popol Hero Detail and Item Build

Popol Best Item Build
Popol Balanced Item Build
Best Battle Spells for Popol
Best Emblem Set for Popol
Popol's Skills & Abilities
Popol Power
75
Attack Damage
36
Strength
41
Ability Power
80
Difficulty
Popol Video - How To Play Popol?
Worst Picks Against Popol
Best Picks Against Popol

Popol Story

Copyright © 2019 Mobillegends. Mobillegends.com ve "Mobil Legend", ne doğrudan ne de dolaylı olarak "Shanghai Moonton Technology Co., Ltd." ile ilişkili değildir.
Mobillegends.com bu konuda hiçbir şekilde temsili hak iddia etmemektedir. Mobil Legends'in amacı oyunculara yardımcı olmaktır. Bu site "Shanghai Moonton Technology Co., Ltd." tarafından desteklenmez..