7 Denizin Kılıcı item özellikleri

7 Denizin Kılıcı

+75 Fiziksel Saldırı
+300 Can

Özel Pasif-Buhar Rulosu: Beceri hedefin fiziksel savunmasını 25 puan düşürür (hasar öncesi uygulanır) 3 saniye sürer.


7 Denizin Kılıcı itemi şu herolar için önerilir
7 Denizin Kılıcı itemi genellikle şu herolar kullanır

Popüler Herolar