Esrarlı Botlar item özellikleri
Esrarlı Botlar +15 Büyü Nüfuzu Eşsiz: +40 Hareket hızı

Esrarlı Botlar itemi şu herolar için önerilir
Esrarlı Botlar itemi genellikle şu herolar kullanır