Hızlı Botlar item özellikleri
Hızlı Botlar +%15 Saldırı Hızı Eşsiz: +40 Hareket Hızı

Hızlı Botlar itemi şu herolar için önerilir
Hızlı Botlar itemi genellikle şu herolar kullanır