Kanasusamış Balta item özellikleri
Kanasusamış Balta +70 Fiziksel Saldırı +10% Bekleme Süresinde Azalma Eşsiz: +%20 Vampir Becerisi.

Kanasusamış Balta itemi şu herolar için önerilir
Kanasusamış Balta itemi genellikle şu herolar kullanır