Kar Sopası item özellikleri
Kar Sopası +60 Büyü Gücü +25 Zırh +400 Can Aktif Beceri-Donuk: Bu yeteneği aktif ettikten sonra kahraman hareket edemez ama her hangi bir hasara karşı 2 saniye bağışıklık kazanır. Bekleme süresi 100 saniyedir

Kar Sopası itemi şu herolar için önerilir
Kar Sopası itemi genellikle şu herolar kullanır

Popüler Herolar