Kar Sopası item özellikleri

Kar Sopası

+60 Büyü Gücü
+25 Zırh
+400 Can

Aktif Beceri-Donuk: Bu yeteneği aktif ettikten sonra kahraman hareket edemez ama her hangi bir hasara karşı 2 saniye bağışıklık kazanır. Bekleme süresi 100 saniyedir


Kar Sopası itemi şu herolar için önerilir
Kar Sopası itemi genellikle şu herolar kullanır

Popüler Herolar