Şeytan Ayakkabısı item özellikleri
Şeytan Ayakkabısı +30 Mana Yenileme Eşsiz:+40 Hareket hızı Özel Pasif-Mistisizm: Düşmanı öldürmek veya asist almak kahramanın manasını %10 iyileştirir. Minyonları öldürmek %4 mana yenilenmesini sağlar.

Şeytan Ayakkabısı itemi şu herolar için önerilir
Şeytan Ayakkabısı itemi genellikle şu herolar kullanır