Şeytan Ayakkabısı item özellikleri

Şeytan Ayakkabısı

+30 Mana Yenileme

Eşsiz:+40 Hareket hızı
Özel Pasif-Mistisizm: Düşmanı öldürmek veya asist almak kahramanın manasını %10 iyileştirir. Minyonları öldürmek %4 mana yenilenmesini sağlar.


Şeytan Ayakkabısı itemi şu herolar için önerilir
Şeytan Ayakkabısı itemi genellikle şu herolar kullanır

Popüler Herolar