Vahşi Savaşçının Öfkesi item özellikleri
Vahşi Savaşçının Öfkesi +65 Fiziksel Saldırı +25% Kritik Saldırı Şansı Eşsiz: +40% Kritik Hasar Özel Pasif-Kader: Kritik isabetler kahramanın Fiziksel Saldırısını için (+5%) oranında azaltır.