Umutsuzluk Kılıcı item özellikleri
Umutsuzluk Kılıcı +170 Fiziksel Saldırı +%5 Hareket Hızı Özel Pasif-Umutsuzluk: HP'si %50 ve altı olan rakiplere saldırmak kahramanın fiziksel hasarını %25 arttırır. Bu etki 2 saniye sürer. (Hasar verildikten önceki duruma göre aktif olur).